Skip to main content
3. Uluslararası 4. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi

TAM METİN GÖNDERİM SİSTEMİ

Kabul edilmiş özet bildirilerinin tam metin olarak basılmasını isteyen yazarlar, Tam Metin Bildiri Hazırlama Kurallarına uygun olarak, tam metinlerini 1 Kasım 2021 tarihine kadar yüklemelidirler. Bu tarihlerden sonra ve sistemden bağımsız olarak e-mail, faks veya posta yoluyla gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazarlar:

Bilim & Program Komitesi:

Başkan:

 


Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2018 Zakon Group LLC