Sözel Bildiriler Programı – 1. Gün

18 ARALIK 2020, CUMA
Salon A
1. Oturum
17:00-18:00 B.No Oturum Başkanları: Emine Öksüz,Garibe Adıgüzel Konuşmacı
17.00-17.05 156 Onkoloji Hemşirelerinin COVID-19 Yönelik Bilgileri Düzeylerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneklemi Remziye Semerci
17.05-17.10 158 Bir Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Sigara İçme ile İlgili Sağlık İnançları ve Sigara İçme Durumları Songül Kamışlı
17.10-17.15 161 Ruksolitinib Kullanımı Sonrasında Gelişen Tüberkülozis Olgusu Mehmet Bakırtaş
17.15-17.20 288 Kanser Hastalarında Uzaktan Mandala Kullanımının Distres ve Kaygıya Etkisi Ozan Özkol
17.20-17.25 163 Oral Kemoterapi Alan Hastalarda Hastalık Algısı ve Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi Baise Bicav
17.25-17.30 166 Kemoterapi İlişkili alopesi Sıkıntı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Nur Izgu
17.30-17.35 167 COVID-19 Hastalarına Bakım Veren Hemşirelerin Deneyimleri ve Gereksinimleri: Bir Fenomenolojik Araştırma Sevil Çınar
17.35-17.40 168 Kanserli Bireylerde Müdahalelerin Ruminasyona Etkileri: Sistematik Derleme ve Meta-analiz Sinem Öcalan
17.40-17.45 294 Kemoterapi Alan Hastaların Bakım Verenlerinin Karşılanmamış Gereksinimleri, Bakım Yükü, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Esra Küçükoğlu
17.45-17.50 173 Yıllarca bir kafeste yaşadım. Şimdi kafes açık ve ben sadece uçmayı öğreniyorum. Biraz zor ama başaracağım. ” Remisyon Dönemindeki Kanser Hastalarının Psikolojik Dayanıklıları Mustafa Sabri Kovancı
17.50-18.00 Ara
2. Oturum
18:00-19:00 B.No Oturum Başkanları: F. İlknur Çınar, Gülnur Çoban Konuşmacı
18.00-18.05 176 Onkoloji Hemşirelerinde Çalışan Güvenliğinin İncelenmesi Derya Çınar
18.05-18.10 211 Jinekolojik Kanserlerde Sağkalım Sürecinde Cinsel Sağlık Sorunlarının Taranması Fatma Uslu Şahan
18.10-18.15 291 Otolog kök Hücre Nakli Olan Multiple Myelom Tanılı Hastalarda Oral Mukozitin Önlenmesinde Kriyoterapinin Etkisi Ebru Baysal
18.15-18.20 215 Onkoloji Kliniklerinde Kullanılabilecek Bir İletişim Tekniği Önerisi: SBAR Bilge Dilek Soyaslan
18.20-18.25 216 Kanser Hastalarında Ruh Sağlığı ve Hemşirelik Yaklaşımları Tuğçe Uçgun
18.25-18.30 217 Tekrarlı Yatışı Olan Endometrioid Karsinom Tanılı Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre İncelenmesi: Olgu Sunumu Ebru Inan Kırmızıgül
18.30-18.35 218 Cinselliğin Değerlendirilmesinde İntörn Hemşirelerin Tutum, İnanç ve Algıladıkları Engelleri Zeynep Daşıkan
18.35-18.40 219 Meme Kanseri Tanısı Almış Kadınların Yaşam Deneyimleri, Duygu ve Algıları: Nitel Bir Araştırma Ferhan Doğan
18.40-18.45 223 Kanser Hastalarında Bir Semptom Konstipasyon: Literatür İncelemesi Zeynep Pehlivan
18.45-18.50 224 Serviks Kanseri Risk Faktörleri ve Önlenmesine Yönelik Verilen Web Tabanlı Eğitimin Pap Smear Yaptırma Davranışlarına Etkisi Aslı Karakuş Selçuk

Sözel Bildiriler Programı – 2. Gün

19 ARALIK 2020, CUMARTESİ
Salon A
1. Oturum
15:30-16:20 B.No Oturum Başkanları: Serpil Özdemir,Gülçin Güleşen Konuşmacı
15.30-15.35 255 Hastalara verilen Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi: Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H Örneklemi Filiz Bozdeveci
15.35-15.40 256 COVİD-19 Pandemisinde Onkoloji Hemşiresi Olmak Sabahat Çeken
15.40-15.45 257 Kanserli Hastalarda Stres ve Stres Yönetimi Kamile Öner
15.45-15.50 258 COVİD 19 Pandemisinin Kolorektal Kanser Taramasına Etkisi Vahide Çakmak
15.50-15.55 261 COVİD-19 Pandemisi Döneminde Radyasyon Onkolojisi Kliniğinin İşleyişi ve Alınan Önlemler Can Azak
15.55-16.00 285 Kanser Hastalarının Covid-19 Nedeni İle Yaşadıkları Kaygı ve Hemşirelik Bakımı Kübra Tosun
16.00-16.05 263 Mesane Kanseri ve AIDS Tanısı Olan Hastanın Orem in Öz Bakım Yetersizliği Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Damla Erdoğan
16.05-16.10 264 Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Hastada Nedeni Bilinmeyen Ateş Samet Yaman
16.10-16.15 265 İleri Evre Oral Mukozit Nedeniyle Tedavi Alan Baş Boyun Kanseri Hastalarının Özelikleri Arzubetül Duran
16.15-16.20 266 COVID-19 Pandemisinin Jinekolojik Kanserler Üzerine Etkisi: Literatür Derlemesi Fatma Uslu Şahan
16.20-16.30 Ara
2. Oturum
16:30-17:20 B.No Oturum Başkanları: Öznur Kavaklı, Gamze Sarıkoç Konuşmacı
16.30-16.35 297 Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde Hemşire Değerlendirilebilmesi İçin Oluşturulmuş Hemşire Değerlendirme Formu Esra Atakul
16.35-16.40 298 Radyoterapi Özel Hemşirelik ve Kliniğimiz İş Akış Şeması Güçlü Sezai Kılıçoğlu
16.40-16.45 300 Brakiterapi Hemşireliğinde İş Memnuniyeti Güçlü Sezai Kılıçoğlu
16.45-16.50 301 Kavram Analizi: Navigatör Hemşirelik Nazlı Özbek
16.50-16.55 302 Kanser Hastalarında Travma Sonrası Gelişim ve Sosyal Desteğin İncelenmesi Sibel Doğan
16.55-17.00 303 Kadınlarda Jinekolojik Kanser Farkındalığı ve Etkileyen Faktörler Belma Toptaş
17.00-17.05 304 Türk Hemşirelik Öğrencilerinin Gözünden Yaşam Sonu Bakım ve Ölüm: Bir Kalitatif Çalışma Esin Cerit
17.05-17.10 210 Kanser Hastasının Rehabilitasyonu Elif Acar
17.10-17.15 308 İnternet Tabanlı Psikososyal Müdahalelerin Yetişkin Kanser Hastalarında Anksieyete ve Depresyon Düzeyine Etkisi: Sistematik Derleme Özge Kısaoğlu
17.15-17.20 307 Over Kanseri Tanılı Hastada Cinsel Kaygılar: Olgu Sunumu Semra Elmas
17.20-17.25 229 Onkoloji Hemşireliğinde Hasta Savunuculuğu Rolü ve Önemi Ayşe Bayır

Sözel bildiri sunma süresi 5 dakikadir. Sunumunuzun provasını yaparak zamanlama konusuna dikkat etmenizi rica ederiz.