Davetli Konuşmacılar

Sandra K. Cesario

Sandra K. Cesario

Texas Kadın Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Houston, TX, A.B.D.

ABD Houston’daki Texas Kadın Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde Doktora Programı Direktörü olanProfesör  Dr. Sandra Cesario , 40 yıldan fazla klinik, araştırma, eğitim ve politika geliştirme deneyimine sahip bir kadın sağlığı uzmanıdır. ABD genelinde ve uluslararası olarak kadınlara ve yeni doğanlara hizmet sunmuştur ve 2008 yılında Amerikan Hemşirelik Akademisi’ne üye olarak atanmıştır. Ulusal Sertifikasyon Kurumu tarafından  kendisine verilen ebelik sertifikası,  doğum ve kadın sağlığı konularında uzmanlığını göstermektedir.

Dr. Cesario’nun araştırma programı, travay ve doğum yönetimi, jinekolojik kanserler, partner şiddeti ve HIV’li kişilerin üreme sağlığı yönetimi alanlarında hemşirelik bakımını iyileştirme üzerine odaklanır. Kadın Sağlığı, Gebelik ve Yenidoğan Hemşireleri Derneği’nin 2021 yılı başkanı seçilmiş ve ve 2012 Seçkin Profesyonel Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür.

Sandra Cesario, iyi bir yazar, konuşmacı ve danışmandır. Özel bir bilgi olarak, Dr. Cesario, 5 yıldan fazla 4. evre yumurtalık kanseriyle savaşmış olan kızının bakımını ve savunuculuğunu yapmıştır.

Celia Díez de los Ríos de la Serna

Celia Díez de los Ríos de la Serna

Barselona Üniversitesi, Madrid, İspanya

Celia, Tıbbi Onkoloji alanında uzmanlaşmış İleri Düzey Hemşire Pratisyenidir. EONS Eğitim Grubu ile işbirliği yapan İspanyol bir hemşiredir ve bu grubun Genç Kanser Hemşireleri grubundaki temsilcisidir.

Celia, hemşirelik eğitimi sonrası  İspanya’da yüksek lisans yapmıştır.  Farklı hemşirelik alanlarında çalışmakla birlikte Celia, onkolojide çalıştığı ilk gün kendisini onkoloji hemşiresi olarak hissetmiştir. Onkolojiye olan tutkusu onu İngiltere’ye yönlendirmiş ve orada tıbbi onkoloji konusunda uzmanlaşmıştır. Lisansüstü eğitimini  İleri Klinik Uygulama alanında yaptı ve hem yatan hem de 7/ 24 acil onkoloji servisine başvuran onkoloji hastalarını desteklemek için bir hemşire pratisyen ekibi oluşturmaya yardım etti. Çalışma alanı olan kanser önleme ve sürveyansını iyileştirmek için orta ve yüksek riskli hastalar için bir hemşire meme kliniği ve kanser genetik hemşire liderliğinde bir klinik kurdu. Hemşireliğin 4 ana alanında (araştırma, eğitim, yönetim ve klinik) çalışırken, klinik uygulamayı ve hasta deneyimlerini iyileştirmek için hem hastaları hem de hemşireleri eğitmek için özel bir tutku ile klinik çalışmalarına devam etmektedir.

Daha sonra İspanya’da geri dönen Celia, Universidad de Barcelona’da doktora çalışmalarına başlamıştır.

Amanda Drury

Amanda Drury

Dublin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Dublin, İrlanda

Dr. Amanda Drury, Dublin Üniversitesi Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Sistemleri Okulu’nda Hemşirelikte Yardımcı Doçent ve New York’taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde (2020-2021) Fulbright-HRB Sağlık Akademisyenidir.

Radyasyon ve tıbbi onkoloji alanlarında kanser hemşireliğinde on yıldan fazla klinik ve akademik deneyime sahip lisanslı bir hemşiredir. Amanda, onur dereceli lisans, kanser bakımında yüksek lisans ve hemşirelikte doktora derecelerini Dublin Trinity Okulu’nda almıştır. Amanda’nın araştırma ilgi alanları; nicel, nitel ve karma yöntem araştırma yaklaşımlarını kullanarak kanser ve kronik hastalıklarda destekleyici ve palyatif bakım alanlarını kapsamaktadır.

Halen Avrupa Onkoloji Hemşireliği Derneği’nin (EONS) Yönetim Kurulu Üyesi ve EONS Genç Kanser Hemşireleri İletişim Ağı’nın başkanı ve EONS Araştırma Çalışma Grubu’nun eş başkanıdır. Bu roller kapsamında, EONS Nightingale Challenge 2020 de dahil olmak üzere, Avrupa genelinde genç ve erken kariyer kanser hemşirelerinin gelişimini desteklemek için çeşitli girişimlere liderlik etmektedir.

Ann Marie Moraitis

Ann Marie Moraitis

Massachusetts Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Amherst, MA, A.B.D.

Ann Marie Moraitis, Massachusetts Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde doktora adayı, araştırma görevlisi ve klinik egzersiz fizyoloğudur. Disiplinlerarası araştırma ilgi alanları arasında: a) özellikle yetersiz hizmet alan genç yetişkin kanser popülasyonuna, fiziksel aktivite ve hareketsiz davranış üzerindeki biyopsikososyal etkilerin kanserden kurtulma aşamasında semptomlar üzerindeki etkilerinin araştırılması, b) topluluk ortaklıklarına odaklanan kanser bakımı sunum sistemlerinde çeviri araştırması bulunmaktadır.

Ann Moraitis, Hemşirelik lisansını Niagara Üniversitesi, Niagara Şelalesi, New York’tan ve Klinik Egzersiz Fizyolojisi alanındaki yüksek lisans derecesini Springfield MA’daki Springfield Fakültesi’nden almıştır. O, pediatrik yoğun bakım; kardiyak, pulmoner, diyabet rehabilitasyon bakımı; ayakta tedavi cerrahi bakımı; üniversite sağlık hizmetleri ve kanserde sağkalım araştırmalarını içeren çeşitli klinik ve araştırma alanlarında görev yapmıştır.  On beş yıldan uzun bir süredir hemşirelik yapmaktadır.

Maryam Rassouli

Maryam Rassouli

Shadid Behesti Tıbbi Bilimler Üniversitesi, Tahran, İran

Maryam Rassouli, Tahran Shahid Beheshti Tıp Bilimleri Üniversitesi’nde hemşirelik profesörü ve Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı’nda (MoHME) hemşirelik hizmetleri genel müdürüdür.

Dr. Rassouli, kanser ve palyatif bakım ile ilgilenen araştırmacılardan biridir. 80’den fazla hemşirelikte doktora tezi ve yüksek lisans tezlerinin danışmanlığını yapmıştır. Kanser hastalarında palyatif bakım için kapsamlı bir plan geliştirme ihtiyacı nedeniyle, palyatif bakım yapısı, semptom yönetimi kılavuzları ve kanser hastalarının bakım gereksinimlerini ve sonuçlarını ölçmek için araçlar geliştirmek üzere söz konusu öğrencilerin araştırmalarının çoğuna danışmanlık yapmıştır.

İran’da palyatif bakım üzerine altı bölümlü kitabın ortak yazarıdır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış çoğu kanser ve palyatif bakım alanında 250’den fazla makalesi vardır.

2016 yılında Onkoloji Hemşireliği Derneği Kanser Bakımına Uluslararası Katkı Ödülü’ne layık görülmüştür. Halen Sağlık Bakanlığı hemşirelik kurulunda görev yapmaktadır; Kanser Araştırma Merkezi’nin yarı zamanlı üyesi, Bütünleştirici Onkoloji Derneği üyesi, Uluslararası Kanser Yönetimi Dergisi yardımcı editörü ve Asya Pasifik Onkoloji Hemşireliği Dergisi, Bakım Bilimleri Dergisi ve Günümüzde Hemşirelik Uygulaması dergisinin editoryal üyesidir. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Dairesi’nde (EMRO WHO) Palyatif Bakım Bölgesel Uzman Ağı Kuruluşunun üyesidir.

Memnun Seven

Memnun Seven

Massachusetts Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Amherst, MA, A.B.D.

Dr. Seven, Massachusetts Üniversitesi Hemşirelik Okulu’nda Yardımcı Doçenttir ve O’nun biyo-davranışsal araştırma programının amaçları: (1) kanser gelişim riski yüksek olan bireyler arasında kanser ile ilişkili sağlık davranışlarını (kanserden korunma, erken teşhis ve risk azaltma stratejilerinin benimsenmesi) iyileştirmek için kansere genetik yatkınlığı olan bireyleri belirlemek, (2) yetersiz hizmet alan topluluklarda hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesini iyileştirmek için kanıta dayalı semptom yönetimi stratejilerini (sağlık davranışları vb.) kanser tedavisi sürecine entegre etmektir.

Dr. Seven, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda almıştır. Akademik faaliyetlerini sürdürdüğü İstanbul Koç Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Lisans ve lisansüstü hemşirelik programlarında on yıldan fazla öğretim tecrübesine sahiptir.

Lena Sharp

Lena Sharp

Bölge Kanser Merkezi Başkanı, Stockholm, İsveç

Lena Sharp, İsveç Stockholm’da Bölgesel Kanser Merkezi Başkanı’dır. Daha önce Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde Baş Hemşire ve Hasta Güvenliği Koordinatörü olarak görev yapmıştır ve kanser hemşireliği, klinik çalışma, liderlik, öğretim ve araştırma alanlarında uzun bir deneyime sahiptir.

Lena’nın ana araştırma odağı Sağlık Bakım Hizmetleri İletişimi, Organizasyon ve Hasta Güvenliği’dir. Lena, Karolinska Enstitüsü’nden doktora derecesine sahiptir.

Avrupa Onkoloji Hemşireleri Derneği’nin (EONS) Eski Başkanı ve kanser hemşireleri için iş güvenliği konusunda Avrupa çapında araştırmalara liderlik ettiği EONS Savunma Çalışma Grubu’nun ve EONS Kanser Hemşireliği Endeksi 2020’nin Başkanıdır.