Teşekkürler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile 18-19 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen kongremize çok sayıda hemşire, akademisyen, öğrenci ve diğer sağlık çalışanları katılmıştır.

Kongremizin teması “Hemşirenin emeği, bakımının kalitesi” olup, onkoloji hemşireliği alanında önemli ve ilgi çeken konular yeni gelişmelerin ışığında ele alınmıştır. Bilimsel programda 3 kurs (Kanser İmmünoterapisi ve Gelişmeler Kursu, Jineonkoloji Hemşireliği Kursu, Kök Hücre Nakli Hemşireliği Kursu), 10 panel ve 1 konferans düzenlenmiştir. Bilimsel gücü son derece yüksek olan kongremizde İspanya, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsveç’den gelen 6’sı uluslararası olmak üzere toplam 32 konuşmacı ve 21 oturum başkanı yer almıştır. Kongremize toplam 596 katılımcı kaydı yapılmıştır. Ayrıca 181 adet sözel bildiri ve 58 adet poster bildiri sunumu yapılmıştır. Yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda sözel ve poster bildirilerde üçer bildiri ödüle layık görülmüştür.

SÖZEL BİLDİRİ DERECELERİ

BİRİNCİ
281 nolu bildiri
MEME KANSERLİ HASTALARDA MOBİL UYGULAMA İLE SEMPTOM İZLEM SÜRECİNİN SEMPTOM KONTROLÜ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Elif Sözeri Öztürk, Sevinç Kutlutürkan 

İKİNCİ
224 nolu bildiri
Serviks Kanseri Risk Faktörleri ve Önlenmesine Yönelik Verilen Web Tabanlı Eğitimin Pap Smear Yaptırma Davranışlarına Etkisi
Aslı Karakuş Selçuk, Emre Yanıkkerem

ÜÇÜNCÜ
192 nolu bildiri
Covid 19 Sürecinde Onkoloji Hemşirelerinin Deneyimleri, Stres Düzeyleri ve Algıladıkları Sosyal Desteğin Belirlenmesi
Neşe Uysal, Yeter Soylu, Filiz Bozdeveci

POSTER BİLDİRİ DERECELERİ

BİRİNCİ
299 nolu bildiri
Oral Mukozit Bakımında Uluslararası Sınıflama Sistemlerinin Kullanımı: Bağlantı Önerileri
Damla Bayrak, Fatma İlknur Çınar

İKİNCİ
212 nolu bildiri
Hematopoietik Kök Hücre Aferezi İşlemi ve Hemşirenin Rolleri
Dilek Urtekin, Semiha Akın

ÜÇÜNCÜ
334 nolu bildiri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kadına Özgü Kanserlerin Durumu
Dilek Sarpkaya Güder, Özlem Akalpler, Çiğdem Adataş Şeşen

Kongremize katılan tüm meslektaşlarımıza ve katılımcılara saygılarımızı sunuyoruz.

Hoş geldiniz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin işbirliği ile 2. Uluslararası 3. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi düzenlenecektir. Kongremiz; dünyanın ve ülkemizin COVID-19 Pandemisi açısından bulunduğu durum göz önünde bulundurularak 18-19 Aralık 2020 tarihleri arasında on-line olarak gerçekleştirilecektir. Sağlık hizmetini sürdüren ve bu alana emek veren tüm sağlık profesyonellerini uluslararası düzeyde gerçekleştireceğimiz kongremizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Günümüz koşullarında COVID-19 pandemisi ile mücadelede, tüm zorluklara rağmen, büyük bir emek ve özveriyle hemşireler ön saflarda yer almaktadır. Bu nedenle kongremizin temasını “Hemşirenin emeği, bakımının kalitesi” olarak belirledik. Bakım yalnızca hemşireliğe özgü olmayan, ancak hemşirelik için özgün bir kavram olan, bunun yanı sıra çoğunlukla hemşireler tarafından sürdürülen bir alandır. İnsanın doğduğu andan itibaren varlığını sürdürebilmesi için bakıma muhtaç olması hemşireliğin var olma ve vazgeçilmez olma sebebidir. Hastalara bilimsel, etik ve hümanistik bir bakım uygulanmasının, hasta sağlığına büyük katkılar sağlayacağı bilinmektedir. Özellikli bir bakım alanı olan onkoloji birimindeki hastalara verilen bakımın kalitesi, hastalarda olumlu sonuçlar elde edilmesi açısından önemli bir yere sahiptir.

Bu yıl yapılacak kongremizde; onkoloji hemşireliği alanında önemli ve ilgi çeken konular yeni gelişmelerin ışığında ele alınacaktır. Ayrıca kongremizin bilimsel programında yer alan kurslar, bilgi güncelleme oturumları ve konferanslar ile sizlere onkoloji hemşireliği alanındaki son gelişmeleri sunmayı hedefliyoruz. Her yıl gönderdiğiniz özenle seçilmiş konularda titizlikle hazırlanmış bildiriler ve klinik uygulamalar sırasında karşılaştığınız vakalar kongremizin bilimsel içeriğine büyük katkı sağlamaktadır. Bu yılda bildirileriniz ile kongremize katkı vermenizi beklemekteyiz.

Kongremize onkoloji hemşireliği alanında çalışan, onkolojiye ilgi duyan tüm hemşirelerin, öğrencilerimizin ve diğer sağlık profesyonellerinin katılımını bekliyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Kongre Başkanı
Prof.Dr.Fevzi Altuntaş
Ankara Onkoloji  Hastanesi Başhekimi
Kongre Başkanı
Prof.Dr.Emine İyigün
S.B.Ü Gülhane Hemşirelik Fakültesi Dekanı

Kurslar

Kurslar online düzenlenecektir

Jineonkoloji Hemşireliği Kursu

Kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kongre kaydı yaptırmayıp sadece kursa katılanlar kongreye bildiri gönderemeyecek ve kongre katılım belgesi alamayacaklardır. Sadece kurs katılım belgesi verilecektir.
Kurs programı yazının devamındadır.

KANSER İMMÜNOTERAPİSİ VE GELİŞMELER KURSU

Kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kongre kaydı yaptırmayıp sadece kursa katılanlar kongreye bildiri gönderemeyecek ve kongre katılım belgesi alamayacaklardır. Sadece kurs katılım belgesi verilecektir.
Kurs programı yazının devamındadır.

Kök Hücre Nakli Hemşireliği Kursu

Kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kongre kaydı yaptırmayıp sadece kursa katılanlar kongreye bildiri gönderemeyecek ve kongre katılım belgesi alamayacaklardır. Sadece kurs katılım belgesi verilecektir.
Kurs programına yazının devamından ulaşabilirsiniz.

Davetli Konuşmacılar

Sandra K. Cesario
Texas Kadın Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Houston, TX, A.B.D.

Celia Díez de los Ríos de la Serna
Barselona Üniversitesi, Madrid, İspanya

Amanda Drury
Dublin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Dublin, İrlanda

Ann Marie Moraitis
Massachusetts Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Amherst, MA, A.B.D.

Maryam Rassouli
Shadid Behesti Tıbbi Bilimler Üniversitesi, Tahran, İran

Memnun Seven
Massachusetts Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Amherst, MA, A.B.D.

Lena Sharp
Bölge Kanser Merkezi Başkanı, Stockholm, İsveç

© Telif Hakkı - Onkoloji Hemşireliği Konngresi