Kurslara kayıt kontenjanla sınırlıdır. Kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kontenjan 100 kişidir.

Kongre kaydı yaptırmayıp sadece kursa katılanlar kongreye bildiri gönderemeyecek ve kongre katılım belgesi alamayacaklardır. Sadece kurs katılım belgesi verilecektir.

Kurs programı yazının devamındadır.

                  ONKOLOJİDE NÜTRİSYON HEMŞİRELİĞİ KURSU
04 Aralık 2019, ÇARŞAMBA
Kurs Koordinatörü:  Prof. Dr. Süheyla ÜNVER, Hem. Kadriye UZUNOĞLU
Salon: Dr.Korkut Akoğuz Konferans Salonu
09.00-09.30                    KAYIT        
09.30-10.10 AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Süheyla ÜNVER

SBÜ Ankara Onkoloji EAH Anestezi ve Reanimasyon ABD Prof. Osman ABBASOĞLU KEPAN Yönetim Kurulu Başkanı  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi ABD

Doç. Dr. Hatice AYHAN

 SBÜ Gülhane Hemşirelik Fakültesi

 10.10-10.40  Onkolloji Hastalarında Nütrisyonel Değerlendirme Prof.Dr.Mutlu Doğanay

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Cerrahi ABD

10.40-11.10  Malnütrisyon,Kanser ve Kaşeksi Uzm.Dr. Fatma Buğdaycı Başal

SBÜ Ankara Onkoloji EAH Tıbbi Onkoloji BD

11.10-11.30 Kahve Arası
 11.30-12.00 Kanser Hastalarında Beslenme Prof. Dr. Süheyla ÜNVER

SBÜ Ankara Onkoloji EAH Anestezi ve Reanimasyon ABD

 12.00–12.30 İleri Evre ve Terminal Dönemde  Beslenme Desteği Uzm. Dr. Arif TİMUROĞLU

SBÜ Ankara Onkoloji EAH Anestezi ve Reanimasyon ABD

12.30 -13-30 Öğle Yemeği  
13.30-14.00 Parenteral Beslenmede Hemşirelik Girişimleri Hemşire Kezban AKÇAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nütrisyon Hemşiresi – KEPAN Hemş.Çalışma Grubu
14.00-14.30 Enteral Beslenmede Hemşirelik Girişimleri Dr. Öğr.Üy. Derya SULUHAN

SBÜ Gülhane Hemşirelik Fakültesi KEPAN Hemş.Çalışma Grubu

14.30-14.50 Kahve Arası  
14.50-15.10 Vaka 1-KİT Hastasnda Nütrisyonel Destek Hemşire Fadime ÖZCAN

Dr Absurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EAH, Hematoloji Kliniği

 

15.10-15.30

Vaka 2-KT Alan Hastada Nütrisyonel Destek Hemşire Derya SOYSAL

Ankara Üniversitesi İbsina Hastanesi Nütrisyon Hemşiresi-KEPAN Hemş.Çalışma Grubu

15.30-15.50 Vaka 3-Cerrahi Hastada Nütrisyonel Destek Hemşire Arzu ŞAHNA

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nütrisyon Hemşiresi-KEPAN Hemş. Çalışma Grubu

15.50-16.10 Vaka 4 -RT alan Hastada Nütrisyonel Destek Hemşire Kadriye UZUNOĞLU

Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EAH Nütrisyon Hemşiresi- KEPAN Hemş.Çalışma Grubu

16.10-16.40 Enteral ve Parenteral Beslenme Destek Ürünleri Dyt. Serda Meral ÇELEBİ

Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara EAH Nütrisyon Ekbi

16.40-17.00 Kapanış  
Kurslara katılım kontenjanlarla sınırlıdır. Kayıt yaptırılması gerekmektedir

 Kontenjan :100 Kişi ile sınırlıdır.

Kurslara kayıt kontenjanla sınırlıdır. Kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kontenjan 40 kişidir.

Kongre kaydı yaptırmayıp sadece kursa katılanlar kongreye bildiri gönderemeyecek ve kongre katılım belgesi alamayacaklardır. Sadece kurs katılım belgesi verilecektir.

Kurs programı yazının devamındadır.

KANSER İMMÜNOTERAPİSİ VE GELİŞMELER KURSU
04 Aralık 2019, ÇARŞAMBA
Kurs Koordinatörü:  Prof.Dr. Ö.Berna Öksüzoğlu, Hem.Esma Teke
Salon –  Teras Toplantı Salonu
     13:00-13:30 Giriş/Öntest
1.OTURUM
Oturum Başkanları –
Prof.Dr. Ö.Berna Öksüzoğlu, Hem.Esma Teke
13:30-14:00 İmmünoterapiye Giriş Ve İmmünoterapi-Temel Kavramlar

Konuşmacı: Uzm.Dr. İrem BİLGETEKİN

14:00 – 14:10 Soru/Cevap
14:10-14:40

 

Klinik Pratikte Kanser İmmünoterapisinde Kullanılan İlaçlar-Türkiye Endikasyonları

Konuşmacı: Uzm.Dr.Fatih YILDIZ

14:40 – 14:50 Soru/Cevap
14:50-15:20 İmmünoterapi İlaçlarını Saklama,Hazırlama,Pratik Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar

Konuşmacı: Hem. Esma Teke

15:20 – 15:30 Soru/Cevap
15:30-16:00 Kahve Arası
2.OTURUM
Oturum Başkanları-
Prof.Dr.Ö.Berna Öksüzoğlu, Prof.Dr.Necati Alkış
16:00-16:30 Kanserde İmmünoterapi Yan Etkileri Kemoterapiden Farklı Mı?

Konuşmacı: Uzm.Dr. Gülnihal TUFAN

16:30 – 16:40 Soru/Cevap
16:40-17:10 Kanser İmmünoterapisinde Nadir Yan Etkiler

Konuşmacı: Doç.Dr. Öztürk ATEŞ

17:10 – 17:20 Soru/Cevap
17:20-17:30 Son test / Kurs Belgelerinin Dağıtımı
Kurslara katılım kontenjanlarla sınırlıdır. Kayıt yaptırılması gerekmektedir.

(KONTENJAN 40 KİŞİDİR.)

Kurslara kayıt kontenjanla sınırlıdır. Kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kontenjan 30 kişidir.

Kongre kaydı yaptırmayıp sadece kursa katılanlar kongreye bildiri gönderemeyecek ve kongre katılım belgesi alamayacaklardır. Sadece kurs katılım belgesi verilecektir.

Kurs programına yazının devamından ulaşabilirsiniz.