Kurslara kayıt kontenjanla sınırlıdır. Kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kontenjan 40 kişidir.

Kongre kaydı yaptırmayıp sadece kursa katılanlar kongreye bildiri gönderemeyecek ve kongre katılım belgesi alamayacaklardır. Sadece kurs katılım belgesi verilecektir.

Kurs programı yazının devamındadır.

KANSER İMMÜNOTERAPİSİ VE GELİŞMELER KURSU
04 Aralık 2019, ÇARŞAMBA
Kurs Koordinatörü:  Prof.Dr. Ö.Berna Öksüzoğlu, Hem.Esma Teke
Salon –  Teras Toplantı Salonu
     13:00-13:30 Giriş/Öntest
1.OTURUM
Oturum Başkanları –
Prof.Dr. Ö.Berna Öksüzoğlu, Hem.Esma Teke
13:30-14:00 İmmünoterapiye Giriş Ve İmmünoterapi-Temel Kavramlar

Konuşmacı: Uzm.Dr. İrem BİLGETEKİN

14:00 – 14:10 Soru/Cevap
14:10-14:40

 

Klinik Pratikte Kanser İmmünoterapisinde Kullanılan İlaçlar-Türkiye Endikasyonları

Konuşmacı: Uzm.Dr.Fatih YILDIZ

14:40 – 14:50 Soru/Cevap
14:50-15:20 İmmünoterapi İlaçlarını Saklama,Hazırlama,Pratik Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar

Konuşmacı: Hem. Esma Teke

15:20 – 15:30 Soru/Cevap
15:30-16:00 Kahve Arası
2.OTURUM
Oturum Başkanları-
Prof.Dr.Ö.Berna Öksüzoğlu, Prof.Dr.Necati Alkış
16:00-16:30 Kanserde İmmünoterapi Yan Etkileri Kemoterapiden Farklı Mı?

Konuşmacı: Uzm.Dr. Gülnihal TUFAN

16:30 – 16:40 Soru/Cevap
16:40-17:10 Kanser İmmünoterapisinde Nadir Yan Etkiler

Konuşmacı: Doç.Dr. Öztürk ATEŞ

17:10 – 17:20 Soru/Cevap
17:20-17:30 Son test / Kurs Belgelerinin Dağıtımı
Kurslara katılım kontenjanlarla sınırlıdır. Kayıt yaptırılması gerekmektedir.

(KONTENJAN 40 KİŞİDİR.)